Контакт


ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Милорад Станојевић, мајор
e-mail: milorad.stanojevic@mod.gov.rs
тел.: 011/3349-521, 064/8080-119

Адреса редакције:
НОВИ ГЛАСНИК,
Браће Југовића 19, 11000 Београд
e-mail: novi.glasnik@mod.gov.rs

Претплата: e-mail: pretplata@odbrana.mod.gov.rs
тел.-факс: 011/3241-009; текући рачун: 840-49849-58

Ликовно-графички уредник
мр Небојша Кујунџић
e-mail: nebojsa.kujundzic@mod.gov.rs

Лектор и коректор
Добрила Милетић, професор
e-mail: dobrila.miletic@mod.gov.rs

UDC: Народна библиотека Србије, Београд