Импресум


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Ректор
бригадни генерал проф. др Бобан Ђоровић, дипл. инж.

ШКОЛА НАЦИОНАЛНЕ ОДБРАНЕ ,,ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК''
Начелник
пуковник Мићо Сувајац
__________________________________________________________

ИЗДАВАЧ: Школа националне одбране - „Војвода Радомир Путник", Универзитет одбране у Београду

Часопис излази полугодишње.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
потпуковник мс Зоран Каравидић, e-mail: novi.glasnik@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-409 (војни: 40-409)

 
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

  • пуковник Зоран Кнежевић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, председник Уређивачког одбора;
  • пуковник Дејан Ранђеловић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, заменик председника Уређивачког одбора;
  • пуковник Вангел Милковски, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
  • пуковник у пензији Бранко Мишић, члан;
  • пуковник у пензији ванр. проф. др Горан Шимић, Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Академијa техничко-уметничких струковних студија, Београд, члан;
  • пуковник у пензији доц. др Вељко Благојевић, виши научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, члан;
  • потпуковник мс Зоран Каравидић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду  - секретар Уређивачког одбора.

Адреса: Вељка Лукића Курјака 33, 11042 Београд, тел: 011/3603-409
e-mail: novi.glasnik@mod.gov.rs, сајт: http://www.noviglasnik.mod.gov.rs

Рукописи се не враћају

Штампа: Војна штампарија – Београд, Ресавска 40б
e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs