Број 1/2024
ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

Број 1/2024
потпуковник Зоран Каравидић
РЕЧ УРЕДНИКА
Часопис „Нови гласник” основан је наредбом начелника Генералштаба 1993. године као војностручно интервидовско гласило припадника Војске. Његовим оснивањем настављена је традиција излажења шест претходно постојећих стручних часописа видова, родова, служби и установа: Војни гласник, Гласник РВ и ПВО, Морнарички гласник, Позадина, Војно-политички информатор и Билтен ГШ ЈНА. У складу са организацијским променама у Министарству одбране и Универзитету одбране 2019. године уређивање часописа је додељено Школи националне одбране ,,Војвода Радомир Путник'' Универзитета одбране.
Број 1/2024
пуковник Мићо Сувајац
У СУСРЕТ ШКОЛИ НАЦИОНАЛНЕ ОДБРАНЕ ,,ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК''
Недавно је Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник'' обележила 19. октобар као дан за који везује своју традицију. У име Школе уграђено је и име нашег прослављеног војсковође и војводе Радомира Путника. Неопходно је укратко подсетити на историјске чињенице и указати шта данас Школа представља....
Број 1/2024
Срђан Згоњанин, Хатиџа Бериша, Мирослав Остојић
МИЛИТАРИЗАЦИЈА КОСМОСА - ПАРАДИГМА НОВОГ ХЛАДНОГ РАТА
Космос као заједничко власништво читавог човечанства постепено се измешта из научно-истраживачких димензија „мирољубивог карактера“ и почиње да поприма неке нове, претеће, оквире испуњене озбиљним претњама, нарочито војног карактера. Прогресивно погоршање ситуације на пољу безбедности у свемирским активностима постепено добија глобални карактер који све више подсећа на стварање новог хладног рата између великих сила. Овим радом дотакнуте су могућности које пружа космос као нова сфера војних дејстава, правни аспекти посматрања његове милитаризације, као и деловање дела водећих војних сила на остваривању супериорности у овој „бескраној сфери“ на глобалном нивоу.....
Број 1/2024
Радован Бабић, Јадранко Јукић
МОДЕЛОВАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ И ТАКТИЧКИХ ЗАДАТАКА

Моделовање оперативних и тактичких задатака је мисаони процес који траје непрекидно током разраде задатка у којем разрађивач (командант, команда – штаб, наставник, инструктор) на основу циља моделовања задатка, разумевања окружења, мисије, дефинише задатак, проблем или групу проблема које треба да реши вежбајући састав – решаваоц. Задатак се моделује на бази искустава из претходних ратова, уважавајући тренутне и будуће способности сопствених снага и непријатеља, предвиђајући и стављајући решаваоца у оперативно окружење какво ће бити у будућности.


Број 1/2024
Наташа Глишић, Мирјана Вучић, Ана Ковачевић
(НОВИ) ИЗАЗОВИ У УСВАЈАЊУ И ПРИМЕНИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ: ШИРЕЊЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Циљ овог рада је да анализира, објасни и систематизује промене у приступу учењу и употреби енглеског језика у војсци настале услед социолингвистичких, геостратешких као и геополитичких померања на глобалном нивоу. Посматрано кроз призму енглеског језика као средства интероперабилности, намећу се следећи елементи неопходни за успешну реализацију: делотоврно усвајање енглеског језика на основним студијама и курсевима ВА УО, ефикасност на проверама знања за припаднике МО и ВС, односно практичност примене енглеског језика у међународном контексту. Рад жели да истакне значај поменутих фактора на начин усвајања и примене енглеског језика у војсци као и сложеност усаглашавања свих чинилаца који би омогућили успешно представљање и продуктивност припадника МО и ВС у међународном окружењу.

Број 1/2024
Мирослав Остојић, Иван Стојадиновић, Бранко Мићановић
ПОЗИТИВНА И НЕГАТИВНА ИСКУСТВА У КОМАНДОВАЊУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА
Прослављени српски војвода Степа Степановић који је својим војничким вештинама и умећем значајно допринео најславнијим победама српске војске у Првом светском рату, описан је у бројним историјским и књижевним делима. Иако су наведена дела опширна и детаљна у описивању личности славног војводе, стиче се утисак да су иста остала недоречена са аспекта потпунијег разумевања његових карактерних особина и способности командовања војском. Војничка каријера Војводе Степе Степановића јединствена је свакако из разлога што је током ње прошао све подофицирске и официрске чинове, учествујући у шест ратова које је Србија водила....
Број 1/2024
Небојша Марковић
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОПУНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ БРИГАДЕ

Рад говори о специфичностима попуне територијалне бригаде људством из резервног састава, начином попуне, проблемима који се јављају у попуни и који су услови потребни да се испуне да би попуна била адекватна. Основни циљ овог истраживања је дескрипција актуелног начина, односно модела обезбеђења базе резервног састава из које се врши попуна територијалних бригада. Такође рад има за циљ да укаже на проблеме у тренутној попуни територијалних бригада људством из резервног састава. Као резултат истраживања истиче се да је тренутна попуна територијалних бригада проблематична, посебно резервним официрима и резервним подофицирима, специфично у квалитативном смислу, односно старосној структури....

Број 1/2024
Винко Жнидаршич, Ђуђић Нинослав, Милош Витас
ВАРИЈАНТЕ ОРГАНИЗОВАЊА КОМАНДОВАЊА У ОДЕЉЕЊУ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ НА БОРБЕНОМ ВОЗИЛУ ВПБ М-86

Одељење војне полиције на борбеном возилу ВПБ М-86 изводи задатке у којима примењује распореде у простору који захтевају промену основног модела организације командовања у коме командир директно командује свим војницима у одељењу. Сваки задатак захтева да се распоред војника у простору прилагоди потреби његовог извршења.У таквим ситуацијама формирају сегрупе и тимови, а поједини војници добијају задатке које извршавају у склопу одељења али самостално зато што су специјализовани за одређену врсту задатака. Командир одељења има проблем непосредног командовања свим војницима уколико су одстојања до груписаних војника већа и то организацијски решава одређивањем војника са лидерским способностима да буду командири група и на њих преноси део својих командрских надлежности....

Број 1/2024
ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ ЧЛАНКА

Број 1/2024
СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА

Број 1/2024
ЗАДЊИ ИМПРЕСУМ