О часопису


Часопис „Нови гласник” основан је наредбом начелника Генералштаба 1993. године као војностручно интервидовско гласило припадника Војске. Његовим оснивањем настављена је традиција излажења шест претходно постојећих стручних часописа видова, родова, служби и установа: Војни гласник, Гласник РВ и ПВО, Морнарички гласник, Позадина, Војно-политички информатор и Билтен ГШ ЈНА. У складу са организацијским променама у Министарству одбране и Универзитету одбране 2019. године уређивање часописа је додељено Школи националне одбране ,,Војвода Радомир Путник''  Универзитета одбране.
 
Основна намена часописа је да допринесе подизању нивоа стручности у извршавању професионалних задатака припадника Војске Србије и Министарства одбране, подстицању њиховe креативности, критичког мишљења теорије и праксе у припреми и употреби Војске. У том смислу, часопис је, са једне стране, гласило у којем се објављују, превасходно стручни текстови из свих области значајних за Војску.
 
„Нови гласник” је гласило које пружа могућности свим ауторима из организацијских, управних и школских структура Министарства одбране и Војске Србије да објављују своје радове доприносећи тиме унапређењу војнотеоријске и стручне мисли.

Структура садржаја „Новог гласника” је конципирана тако да је чине: стручни чланци, прикази нових књига и публикација Универзитета одбране, вести и новости и занимљивости о савременим средствима наоружања и војне опреме.