Уређивачки одбор


Одлука ректора Универзитета одбране број 4-330 о именовању Уређивачког одбора стручног интервидовског часописа Министарства одбране и Војске Србије ,,Нови гласник", донета је 04.03.2022. године.

  • пуковник Зоран Кнежевић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, председник Уређивачког одбора;
  • пуковник Дејан Ранђеловић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, заменик председника Уређивачког одбора;
  • пуковник Вангел Милковски, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
  • пуковник у пензији Бранко Мишић, члан;
  • пуковник у пензији ванр. проф. др Горан Шимић, Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Академијa техничко-уметничких струковних студија, Београд, члан;
  • пуковник у пензији доц. др Вељко Благојевић, виши научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, члан;
  • потпуковник мс Зоран Каравидић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду  - секретар Уређивачког одбора.