О часопису


Часопис „Нови гласник” основан је наредбом начелника генералштаба 1993. године као војностручно интервидовско гласило припадника Војске. Његовим оснивањем настављена је традиција излажења шест претходно постојећих стручних часописа видова, родова, служби и установа: Војни гласник, Гласник РВ и ПВО, Морнарички гласник, Позадина, Војно-политички информатор и Билтен ГШ ЈНА.

Основна намена часописа је да допринесе подизању нивоа стручности у извршавању професионалних задатака припадника Војске Србије и Министарства одбране, подстицању њиховe креативности, критичког мишљења теорије и праксе у припреми и употреби Војске. У том смислу, часопис је, са једне стране, гласило у којем се објављују, превасходно стручни и научни текстови из свих области значајних за Војску.

„Нови гласник” је и гласило које пружа могућности свим ауторима из организацијских, управних и школских структура Војске да објављују своје радове доприносећи тиме унапређењу војнотеоријске и стручне мисли. Објављивање текстова у часопису веома је важно за ауторе из састава МО и ВС јер им омогућује стицање референци неопходних за даљи развој и напредовање у наставно-научним и стручним звањима. У том смислу „Нови гласник” је, неспорно, придобио поверење и наклоност, како својих читалаца, тако и аутора.

„Нови гласник” је постао незаобилазна литература за израду стручних и дипломских радова завршних година Војне академије и слушалаца КШУ и ГШУ. Користи се и у командама и јединицама Војске Србије (оперативног и тактичког нивоа) као корисна литература у процесу војностручне обуке старешина. Ова јавна публикација је регистрована у Министарству за информације Републике Србије.

Структура садржаја „Новог гласника” је конципирана тако да је чине: стручни чланци, прикази нових књига и публикација МЦ „Одбрана”, вести и новости и занимљивости о савременим средствима наоружања и војне опреме (НВО). Чланци су сврстани у рубрике: војна теорија и пракса, видови – родови, обука, образовање, логистика, морал, традиције, погледи, стране армије, војни арсенали, вести – новости и прикази. Садржај и сви резимеи чланака преводе се на енглески језик.

План часописа на годишњем нивоу утврђује Уређивачки одбор (УО) на основу тема које су предложиле организацијске целине ВС и МО и појединци. Конкретан план (садржај) сваког броја часописа одређује редакција у консултацији са члановима УО на основу годишњег плана, приспелих текстова и евентуалних потреба корисника.