Импресум


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Ректор
доц. др Горан Радовановић, генерал-потпуковник

ШКОЛА НАЦИОНАЛНЕ ОДБРАНЕ
Начелник
Мићо Сувајац, пуковник

УРЕДНИК
мс Зоран Каравидић, потпуковник
e-mail: zoran.karavidic@va.mod.gov.rs
телефон: 011/3603-138 (војни: 40-138)


УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Маринко Павловић, бригадни-генерал у пензији, председник
др Миодраг Гордић, заменик
Милосав Симовић, генерал-потпуковник
Миле Јелић, генерал-мајор
Војин Ч. Јондић, генерал-мајор у пензији
Предраг Симовић,  бригадни генерал у пензији
проф др Митар Ковач, генерал-мајор у пензији
Млађан Нишевић, генерал-мајор у пензији
др Слободан Илић, пуковник
Стевица С. Карапанџин, пуковник
др Миливоје Пајовић, пуковник
др  Жељко Гајић, пуковник
Звонимир Пешић, пуковник
Милорад Станојевић, мајор секретар


Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
e-mail: zoran.karavidic@va.mod.gov.rs , novi.glasnik@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-138
www.noviglasnik.mod.gov.rs
Рукописи се не враћају
Штампа: Војна штампарија – Београд, Ресавска 40б
e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs