Импресум


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Ректор
ванр
.проф. др Горан Радовановић, генерал-потпуковник


ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

 • генерал-потпуковник ванр. проф. др Горан Радовановић, Ректорат, Универзитет одбране у Београду, председник;
 • пуковник ванр.проф. др Срђан Благојевић, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, заменик председника;
 • пуковник доц. др Иван Вулић, дипл. инж., Ректорат, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • ванр.проф. др Јованка Шарановић, Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • пуковник Мићо Сувајац, Школа националне одбране, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • пуковник проф. др Тихомир Илић, научни саветник, Медицински факултет ВМА, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • потпуковник Слађан Ђорђевић, Ректорат, Универзитет одбране у Београду, члан


ШКОЛА НАЦИОНАЛНЕ ОДБРАНЕ ,,ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК''

Начелник
Мићо Сувајац, пуковник


ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
мс Зоран Каравидић, потпуковник
e-mail: novi.glasnik@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-138 (војни: 40-138)


УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

 • пуковник Зоран Кнежевић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, председник Уређивачког одбора;
 • пуковник Дејан Ранђеловић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, заменик председника Уређивачког одбора;
 • пуковник Вангел Милковски, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • пуковник Бранко Мишић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • пуковник ванр. проф. др Горан Шимић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • пуковник доц. др Вељко Благојевић, научни сарадник, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
 • потпуковник асист. мс Зоран Каравидић,  Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду  - секретар Уређивачког одбора.


Адреса: Вељка Лукића Курјака 33, 11042 Београд
e-mail: novi.glasnik@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-138
web: www.noviglasnik.mod.gov.rs

Рукописи се не враћају
Штампа: Војна штампарија – Београд, Ресавска 40б
e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs