Импресум


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МЕДИЈА ЦЕНТАР „ОДБРАНА“


ДИРЕКТОР
Стевица С. Карапанџин, пуковник

ОДСЕК ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

ГЛАВНИ УРЕДНИК
Драгана Марковић

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Милорад Станојевић, мајор речних јединица (тел. 011/33-49-512)

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

бригадни генерал Горан Зековић, председник
генерал-мајор др Миодраг Гордић, заменик
генерал-мајор др Митар Ковач,
генерал-мајор Милосав Симовић,
генерал-мајор Млађан Нишевић,
генерал-мајор Војин Јондић,
бригадни генерал Предраг Симовић ,
бригадни генерал Миле Јелић,
пуковник др Слободан Илић,
пуковник Стевица Карапанџин,
пуковник Звонимир Пешић, 
пуковник мр Миливоје Пајовић,
пуковник др  Жељко Гајић,
пуковник др Раде Славковић,
мајор Милорад Станојевић, секретар уређивачког одбора

Ликовно-графички уредник
мр Небојша Кујунџић
Марија Марић

Лектор
Добрила Милетић

Коректор
Слађана Грба

Адреса: Браће Југовића 19, 11000 Београд
e-mail: milorad.stanojevic@mod.gov.rsnovi.glasnik@mod.gov.rs
телефон: 011/33-49-521

Часопис излази тромесечно, рукописи се не враћају.
Претплата и пласман: тел./факс 011/3201-955, факс 011/3241-009
Текући рачун: 840-312849-56, ПИБ 102116082
Позив на број: 92353
Штампа Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б