Уређивачки одбор


Одлука ректора Универзитета одбране број 4-330 о именовању Уређивачког одбора стручног интервидовског часописа Министарства одбране и Војске Србије ,,Нови гласник", донета је 04.03.2022. године.

  1. пуковник Зоран Кнежевић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, председник Уређивачког одбора;
  2. пуковник Дејан Ранђеловић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, заменик председника Уређивачког одбора;
  3. пуковник Вангел Милковски, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
  4. пуковник Бранко Мишић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
  5. пуковник ванр. проф. др Горан Шимић, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
  6. пуковник доц. др Вељко Благојевић, научни сарадник, Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду, члан;
  7. потпуковник асист. мс Зоран Каравидић,  Школа националне одбране ,,Војвода Радомир Путник“, Универзитет одбране у Београду  - секретар Уређивачког одбора.