Број 1-4/2011
Садржај
Број 1-4/2011
Уводник
Оно што свакако посебно издваја Министарство одбране и Војску Србије, и по чему нас препознају, јесу корените промене у правцу стварања модерне европске војске, партнера другим армијама у обезбеђивању мира, са потпуном демократском и цивилном контролом. Процес реформи започет је 2008. године усвајањем основних стратешких докумената, којима се потврђује наша европска перспектива и налазе одговори на савремене изазове безбедности. Општи стратегијски правац је даље разрађиван кроз велики број неопходних закона, којима се уређује функционисање Војске и посебно безбедносних агенција. Тиме је Министарство одбране, како је наведено у прошлогодишњем мишљењу Европске комисије, заправо завршило сав посао у тренутној фази процеса европске интеграције Србије. Уз то, наш рад је у потпуности отворен за јавност. Белу књигу одбране Србије објавили смо 2010. године са намером да јавности учинимо доступним све чињенице о питањима везаним за одбрану Србије. Недуго затим објављен је Информатор о систему одбране, који је представљен Народној скупштини, а доступан је како народним посланицима тако и најширој јавности. Сајт Министарства одбране један је од најпосећенијих и обилује информацијама, од рада Министарства до планова и спровођења јавних набавки у систему одбране.

Организацијске промене у Министарству одбране, ради усклађивања са стандардима и решењима примењеним у другим модерним државама, подразумевале су да оне функције које не спадају у војну организацију (као што су формацијска места, образовање, финансије, здравство, инфраструктура) преузима цивилна структура Министарства. Генералштаб је тако добио довољно простора да се позабави најважнијим елементом реформе Војске Србије, а то је потпуна професионализација. Од јануара 2011. године у Војсци Србије нема више регрута, већ све задатке Војске обављају професионални војници – жене и мушкарци. Принцип родне равноправности додатно смо ојачали и усвајањем Акционог плана за спровођење Резолуције УН 1325 о женама у сектору безбедности, као први у региону западног Балкана, као ретко која држава у читавој Европи, и уз помоћ организација цивилног друштва.

Од 2011. године Србија има и Универзитет одбране, који је укључен у систем цивилних универзитета. Чине га Медицински факултет Војномедицинске академије и Војна академија. Обе академске институције су у потпуности акредитоване у складу са Болоњским процесом и укључују све степене образовања – основне академске, мастер и докторске студије.

Истовремено је интензивирана и билатерална и мултилатерална војна сарадња са државама у региону, најзначајнијим државама међународне заједнице и међународним безбедносним организацијама. Мрежа билатералних споразума у области одбране сада већ превазилази европске просторе, и свакако укључује све суседе – укупно 60 држава. Чланица смо свих регионалних иницијатива у области безбедности и веома активно учествујемо у њиховом раду. Србија је од 2006. године и чланица Партнерства за мир, што је оквир наше безбедносне сарадње са НАТО. Од септембра 2010. године имамо и своју мисију у овој организацији, како бисмо били што присутнији у разговорима о глобалној безбедности. Прошле године смо усвојили НАТО кодификациони систем, како бисмо могли да наставимо успешан посао развоја и продаје наоружања и опреме. Постали смо значајан партнер и извозник у домену одбрамбене индустрије, остваривањем послова у вредности од једне милијарде долара за четири године. Таквом продуктивношћу у односу на број запослених није се могла похвалити ни наменска индустрија бивше Југославије.

Наши планови који се односе на међународну сарадњу оријентисани су на интензивније учешће у мултинационалним операцијама. Данас учествујемо у пет мисија УН – у Конгу, Либерији, Обали Слоноваче, Либану и на Кипру. Однедавно имамо и своје официре у мисијама управљања кризама ЕУ, учешћем у мисији АТАЛАНТА на обалама Сомалије.


Број 1-4/2011
генерал-мајор др Митар Ковач
Увођење концепта научених лекција у Војску Србије
Организација научених лекција обухвата структуру и функционисање на свим нивоима организовања Војске Србије. Успостављањем система научених лекција успоставља се и стандардизован приступ процесу анализе и имплементације нових сазнања на тактичком, оперативном и стратегијском нивоу, чиме се стварају услови за унапређење квалитета рада и повећање оперативних способности.
Број 1-4/2011
мр Горан Матић
Закон о тајности података (приказ појединих института)
У раду су приказани најзначајнији институти Закона о тајности података уз напомену да у наредном периоду тек треба подзаконским актима детаљније уредити ову област. Неусаглашеност правног система Републике Србије у области заштите тајних података са савременим општеприхваћеним међународним стандардима и упоредно-правним искуством има за последицу неадекватну заштиту националних тајних података, и отежану сарадњу у процесу размене тајних података са другим државама и међународним организацијама. Један од циљева доношења закона био је и омогућавање транспарентности рада свих државних органа када су у питању различите области њиховог деловања, кроз значајније смањивање примене дискреционих права и арбитрарности, приликом обраде било које врсте података.
Број 1-4/2011
пк. Јелић Миле, пук. Александар Бјелић, пук.Никола Гузина
Избор објеката дејства у операцијама здружених снага
Физиономија савремених оружаних сукоба, потреба праксе за избором објеката дејства, као и неразрађени садржаји о њиховом избору у нашој теорији узрок су проблема у процесу планирања операција. Разумевање појмовног одређења, значаја избора, карактеристика, принципа, процедура реализације процеса избора објеката у операцији здружених снага један су од кључних услова за потпуну и успешну реализацију процеса њиховог избора, а тиме и процеса планирања операција. Схватање релација између процеса оперативног планирања и процеса избора објеката дејства је услов да се схвате међузависности органа штаба Здружене оперативне команде, органа штабова команди компоненти, привремено формираних тимова за избор објеката дејства и тима ватрене подршке. Разумевање и схватање одговорности, међусобних односа, надлежности и задатака наведених команди и привремено формираних тимова у процесу избора објеката од суштинске је важности за њихов правилан избор и успешно планирање операције здружених снага.
Број 1-4/2011
др Војислав Ђорђевић
Моделовање и операционализација ратне игре у операцијама
Улога ратне игре је средство подршке команданту и штабу да донесе целисходну одлуку у условима сукоба – борбе и одлучи се за целисходни курс акције. Као облик анализе курсева акције, ратну игру је потребно операционализовати ради остварења њене сврхе: подршке субјекту одлучивања - команданту - штабу у закључивању, одређивању и идентификацији начина употребе борбене моћи властитих снага. Операционализација је комплексан процес по логици, садржају, поступцима, радњама техникама рада команданата и њихових подржавајућих субјеката одлучивања. Она подразумева приступ операцији и ратној игри, разради улоге модела у ратној игри, опцији акционог модела, разради логичко-математичког модела, разради способности снага и критеријумима њихове анализе, процене, вредновања, избора и одлуке.
Број 1-4/2011
пук. мр Драган Болић
Менаџмент обавештајних информација и података
У раду се презентују активности везане за обавештајну делатност као значајног елемента у процесу одлучивања у систему командовања. Посебно су објашњени појмови „обавештајни податак” и „обавештајна информација” и разјашњене су постојеће дилеме.
Број 1-4/2011
мј. мр Зоран Перишић
Изазови европских интеграција у области информационог друштва
Развој информационог друштва постао је један од основних покретачких снага развоја целог друштва глобално и као такав све више заузима примарно место у агенди на државном нивоу. Сам процес развоја подразумева дуг пут од дефинисања регулативе, односно дефинисања правног оквира па до предузимања конкретних финансијских, организационих и техничких мера за остварење дефинисаних циљева. У чланку је анализирано информационо друштво и регулатива у овој области у Европској унији, Југоисточној Европи и Србији.
Број 1-4/2011
пп. Горан Калаузовић
Извиђање рачунара или сајбер активности
Улогу постојећих информационих технологија (ИТ) у заштити и прикупљању података карактерише пораст примене у широком спектру свих друштвених активности, па и војних. У том смислу развијени су дефанзивни и офанзивни сајбер капацитети, односно сајбер одбрана и напад, с тим што, последњих десет година, сајбер напади имају све већу улогу у области познатој као извиђање рачунара. Ове активности подразумевају неовлашћено приступање циљаном рачунару или рачунарској мрежи, са којих се без знања власника информације и подаци преузимају и прослеђују на жељену меморијску локацију (рачунар).
Број 1-4/2011
пк. Зоран Папић
Минирање леда, специфичности и проблеми у извршавању задатака
Минирање леда је веома специфично, јер захтева веће количине експлозива од других минирања. Инжињеријске јединице Војске Србије оспособљене су за извођење минирања и могу бити ангажоване на минирању леда у складу са обавезама које су дефинисане Општим и Оперативним планом одбране од поплава.
Број 1-4/2011
пп.Ђорђе Затезало
Правци развоја савремених ПВО средстава
Анализом борбених дејстава у ваздушном простору у XX веку може се закључити да ако је у једном периоду доминирала једна страна, у следећем периоду се релативно брзо успостављала равнотежа. Тенденција у развоју ваздухопловног наоружања, као што су повећање домета оружја за дејство са дистанце, повећање прецизности крстарећих ракета, употреба наоружаних беспилотних летелица, као и примена стелт технологије у циљу смањења ефективне радарске рефлексне површине, поставља пред системе ПВО велике захтеве у погледу правовременог откривања и реакције борбених система. Смањењем одразних површина циљева намеће се потреба да артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства (АРЈ за ПВД) буду у стању да успешно изводе борбена дејства по авионима, хеликоптерима, балистичким пројектилима, крстарећим ракетама, беспилотним летелицама, вођеним и невођеним пројектилима, и то у условима интензивног противдејства противника.
Број 1-4/2011
др Себастијан Балош
Савремена пасивна оклопна заштита
У савременој ратној пракси тежи се да се рат води без губитака. Иако то наравно није могуће, постоје различити начини да се повећа вероватноћа преживљавања војника. Упркос напретку технике и технологије и стварању услова за израду ефикасних активних система заштите, њихови недостаци још увек истичу пасивну заштиту у први план. Данас постоје многи типови оклопа, израђених од најразличитијих материјала и њихових комбинација, који обезбеђују већи или мањи степен заштите против различитих противоклопних средстава.
Број 1-4/2011
мј Веско Луковац, кп. Драган Памучар
Грешке у оцењивању запослених
С обзиром на то да је оцена квалитета рада запосленог најчешће резултат субјективног суда оцењивача о квалитету његовог рада, мора се водити рачуна и о могућим грешкама које карактеришу такав начин просуђивања. Постоји више типова грешака које оцењивачи могу починити приликом оцењивања квалитета рада запослених, а у овом раду приказан је приступ идентификацији дистрибуцијских грешака оцењивача (као најраспрострањенијих у организацијама са већим бројем запослених) приликом оцењивања квалитета рада војних возача.
Број 1-4/2011
пп. др Александар Ковачевић
Испитивање електромагнетне компатибилности
У раду је приказан општи приступ решавању проблема електромагнетске компатибилности (ЕМС – Елецтромагнетиц Цомпатибилитy), као и извори електромагнетских сметњи (ЕМИ) и механизми њиховог деловања. У другом делу рада наведени су неки стандарди и методологија мерења електромагнетских сметњи.
Број 1-4/2011
мј. др Радован Каркалић
Специфичности испитивања средстава за НХБ заштиту
Заштитне карактеристике средстава за заштиту тела зависе од врсте примењеног заштитног материјала и концентрације контаминанта. У оквиру досадашњег развоја и производње одевних материјала намењених за заштиту тела од високотоксичних материја израђено је више врста заштитних материјала. Они се могу сврстати у две основне групе. У првој су изолирајући материјали на бази еластомера или пластомера, а у другој филтрирајући материјали, тј. танкослојни сорпциони угљенични материјали. Основна предност изолирајућих материјала огледа се у добрим заштитним својствима према ВТМ, а недостатак је непропусност за ваздух и зној, што код корисника ствара предуслове за појаву топлотног стреса.
Број 1-4/2011
мј. Владан Станић
Пирати у водама око Рога Африке – војна операција Европске Уније „Аталанта”
У чланку је описна тренутну ситуацију у водама око Рога Африке, кроз анализу, учесталост и тактику пиратских напада у протеклих десет година. Разматрајући пиратство и његов утицај на поморску безбедност, аутор анализира изворе овог феномена, подручје деловања, његов карактер и јаку повезаност овог феномена са другим облицима међународног криминала и политичким актерима у Сомалији.